Narożna szafka górna Magic Corner Peka

Narożna szafka górna Magic Corner Peka

Strefa w kuchni: Środki czyszczące i odpadki.
Przechowywanie środków czyszczących bezpośrednio pod zlewozmywakiem jest niezwykle praktyczne, a nowe rozwiązania pozwalają do maksimum wykorzystać wolną przestrzeń.
Specjalne szuflady pod zlewozmywak to optymalne miejsce do przechowywania płynów i przyborów do mycia naczyń, środków czyszczących czy tabletek do zmywarekOptymalny i wygodny dostęp do koszy na śmieci gwarantują szuflady, które można wyposażyć w pojemniki różnej wielkości ułatwiające segregację odpadków. Automatycznie podnoszone i opuszczane pokrywy zapobiegają wydostawaniu się przykrych zapachów.
Głęboka szuflada cokołowa umieszczona w tej strefie może służyć do przechowywania wiader oraz innych przedmiotów i produktów do sprzątania.

Back in the kitchen: Cleaning and waste.
Storing the cleaner directly under the sink is very practical, and new solutions allow for maximum use of available space.
Special drawers under the sink is an optimal place to store liquids and washing utensils, cleaning or tablets zmywarekOptymalny and convenient access to rubbish bins provide drawers, which can be equipped with containers of various sizes to facilitate segregation of waste. Automatically raised and lowered the lid prevents the escape of odors.
Plinth drawer located deep in the zone can be used to store buckets and other items and cleaning products.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Dodaj pierwszy!

  •  

Popularne tagi